Ekspertgruppen for forsvaret av Norge

Bilde1

Forsvarsministeren har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å gi et innspill i debatten om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. Dette vil være viktig for å bidra til debatt om dagens norske forsvar er egnet til å avverge og møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet. Ekspertgruppen skal konsentrere sitt arbeid om innretningen av Forsvaret og ikke om ressursnivået.

Ekspertgruppens rapport ble overrakt til forsvarsministeren den 28. april. Rapporten kan du lese i sin helhet her. Overrekkelsen ble dessuten streamet og hele arrangementet med panelsamtale kan du se på nytt her.

Vi har deltatt på en rekke arrangementer etter at rapporten ble levert, og har mottatt mange gode spørsmål fra engasjerte mennesker rundt omkring i Norge. Små rapporter fra disse arrangementene kan dere finne her. Sidene oppdateres fortløpende.